OVER DE VERENIGING

Onze vereniging is in 1982 opgericht. De toenmalige doelstelling was mensen met een hartaandoening te laten bewegen. Gebleken is dat bewegen voor hartpatiŽnten een must is en tot betere leefomstandigheden leidt.

Onze vereniging is gestart met enkele leden en is gestaag gegroeid. Het merendeel van onze leden is wat ouder. Sinds januari 2012 zijn 50+ ook welkom bij de vereniging. Maar ook jongere leden kunnen bij ons terecht als zij vallen binnen de doelgroep.

Mannen en vrouwen nemen deel aan onze activiteiten.

In eerste instantie werd er gestart met uitsluitend zaalsport onder leiding van twee fysiotherapeuten, verbonden aan het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Dordrecht. Naderhand kwam daar onze zwemafdeling bij en in 2007 is de afdeling cardiofitness opgestart.

Alle beweegaanbiedingen staan onder leiding van hiervoor speciaal opgeleide sportinstructeurs, die gecertificeerd zijn door de Harteraad. Deze stichting werkt nauw samen met diverse patiŽntenorganisaties. Bij de Harteraad zijn zo'n 250 sportverenigingen aangesloten. De activiteiten van de harteraad worden ondersteund door de Nederlandse Hartstichting.

Onze vereniging is aangesloten bij voornoemde, landelijk werkende Harteraad. Het ministerie van VWS stimuleert de Harteraad en verstrekt haar jaarlijks een subsidie om haar werkzaamheden naar behoren te kunnen uitoefenen.Het doel van onze vereniging is thans om mensen met een hartaandoening of met diabetes op een verantwoorde wijze gelegenheid te geven tot sporten, zwemmen en/of cardiofitnessen in groepsverband.

Alle aangeboden activiteiten staan onder leiding van deskundige instructeurs en instructrices, die hiervoor alle benodigde opleidingen hebben gevolgd. Jaarlijks krijgen zij een opfriscursus bij de Harteraad.

Bewegen moet, maar wel op een verantwoorde wijze. Het is daarom belangrijk dat deelnemers/deelneemsters 'naar hun lichaam luisteren'. Onze vereniging staat niet voor prestaties, wij staan voor ontspanning. Op een plezierige wijze aan uw conditie werken en trachten die te verbeteren, maar daar hoort soms ook een gezellig (klets-)praatje bij.

Naast geschoolde instructeurs en instructrices vinden wij veiligheid eveneens van groot belang. Tijdens het sporten, zwemmen en cardio fitnessen is altijd een defibrillator (AED) aanwezig, die zowel door de instructeur of instructrice als door (sommige) leden bediend kan worden.

In 2006 is onze vereniging een samenwerkingsverband aangegaan met de Diabetesvereniging Nederland (afdeling Drechtstreek). Het doel daarvan is ook mensen met diabetes aan het bewegen te krijgen.


WAAROM BEWEGEN?
Bewegen wordt een ieder aangeraden of u nou patiŽnt bent of niet. Bewegen is gewoon belangrijk en noodzakelijk. Het is goed om bewegen in te passen in uw dagelijkse leven. Neem bijvoorbeeld wat vaker de trap, laat de auto staan en pak de fiets. Zeer geschikt zijn ook duursporten als wandelen en zwemmen.

Wie regelmatig beweegt:
- verbetert zijn conditie
- heeft minder schadelijk cholesterol in zijn bloed
- verbetert de werking van het hart
- verlaagt de bloeddruk

Bovendien heeft beweging vaak een gunstige invloed op onze stemming: we voelen er ons ook geestelijk beter door. Maar wat u ook doet: luister altijd naar uw lichaam!

BEWEGEN MET DIABETES? EEN AANRADER!
Het is vastgesteld dat bewegen ook een positieve invloed heeft op zaken, die bij diabetes een belangrijke rol spelen:
- door regelmatig te bewegen neemt de hoeveelheid glucose in uw bloed af en tegelijkertijd gaat de insuline beter werken
- het lichaam maakt beter gebruik van de aanwezige insuline, of u nu spuit of tabletten gebruikt. Vaak kan de medicatie (insuline/tabletten) verbeteren.
- bewegen is goed voor de bloedsomloop in de kleinste bloedvaten (haarvaten); waarschijnlikjk helpt dit om bepaalde complicaties te voorkomen, bijvoorbeeld complicaties met de ogen
- regelmatige beweging kan helpen om op een goed gewicht te komen of om te voorkomen dat u zwaarder wordt
- het beoefenen van een sport verlaagt de kans op hart- en vaatproblemen

Vrijwel elke vorm van bewegen, dus ook sport, is goed voor mensen met diabetes. Wel is het zo dat u enkele voorzorgsmaatregelen moet nemen, bijvoorbeeld om een hypo te voorkomen.
Ook voor mensen men type 2 diabetes is bewegen een aanrader. Het helpt om af te vallen en verbetert de werking van insuline.
Voor iemand met diabetes is regelmatige lichaamsbeweging nog belangrijker dan voor anderen: niet alleen verbetert lichaamsbeweging de totale lichamelijke en geestelijke conditie, het zorgt er ook voor dat het lichaam gevoeliger wordt voor insuline, zodat de aanwezige insuline beter werkt. Lichaamsbeweging is goed voor iedereen, maar is vooral belangrijk als u wat kilo's te zwaar bent: bij overgewicht is namelijk meer insuline nodig om normale glucosewaarden te houden.

SPORTEN WORDT AFGERADEN, INDIEN:
- uw bloedglucose niet goed gereguleerd is, dus als uw bloedglucose te sterke schommelingen kent
- uw bloeddruk te hoog is en u hiervoor nog niet behandeld wordt
- u een probleem hebt met uw hart, zoals pijn op de borst (angina pectoris)
- u oogproblemen hebt, die (nog) niet behandeld worden
- u niet goed in staat bent de signalen van een hypo op te merken

KEURING
In sommige gevallen is het sterk aan te bevelen dat u zich laat informeren over de mogelijkheden om te gaan sporten. U kunt dat doen bij uw huisarts, uw cardioloog of uw diabetesdeskundige. Laat u keuren indien u niet gewend bent om te sporten, als u al langere tijd diabetes hebt of als u ouder bent dan 40 jaar.