Kennismaken met de vereniging?
Voor alle sporten geldt: u kunt altijd GRATIS 3 keer meedoen en ervaren of één van de sporten voor u geschikt is.
Graag vooraf kontakt opnemen met onze secretaresse, Yvonne La Mair (06-18705468) of Wim Boogert (06-36143584).

Contributie:
Zaalsport:         € 168,00 per jaar
Aquarobic:       € 168,00 per jaar
Cardiofitness:   € 168,00 per jaar

Voor betaling van de contributie dient een automatische incasso te worden afgegeven. De contributie kan naar keuze betaald worden in 1, 2 of 4 termijnen.
Het lidmaatschap van de vereniging wordt voor een kalenderjaar aangegaan en kan vóór 15 november enig jaar, worden opgezegd.